Indhold
Billedgalleri
Nyheder
Velkommen til Taizé-gudstjeneste i Ellebæk Kirke
Søndag d. 26. september 17.00 Taize er navnet på et fælleskirkeligt center i......
Julekoncert i Ellebæk Kirke
Mandag d. 6. december kl. 19.30. Katrine Muff Enevoldsen & Johannes Langkilde......

Vision for kirkemusikken


Fælles vision for kirkemusiklivet ved Måbjerg og Ellebæk Kirker:

Vi ser for os

 • et varieret og veludbygget kirkeligt musikliv, der henvender sig til børn, unge, voksne og seniorer, så at sognets beboere inddrages og bliver fortrolige med kirkens sang og musik og den kvalitet og opmuntring, der rummes heri. Kirkernes korarbejde er ud over Danmark et omfattende og vellykket kirkeligt børne- og ungdomsarbejde, som præger og giver gode værdier til rigtig mange børn og unge.

  Den kristne kirkes musiktradition har fået særdeles smukke udtryk både her i landet og ud over Europa og i den øvrige verden gennem kirkens lange historie.

Vores vision er

 • at vi kan øse af disse rige musikalske kilder og gøre dem levende og tilgængelige for flest mulige, idet vi samtidig har syn for og plads til fornyelse samt til den nyere rytmiske musiktradition. Vi håber, at musikken til Guds ære og til menneskers opbyggelse må inddrage flest mulige, så at det bliver en glæde for både sognets beboere og Holstebro bys indbyggere, beboere og personale på vore plejehjem og sygehuse, arresthuse og øvrige institutioner og for kirkernes medarbejdere, frivillige, venner og familie, sådan at vi alt i alt fastholder det gode ry, vore kirkers musikliv har.

  Sidst, men ikke mindst vil vi pege på den berigelse, som kirkemusikken tilfører kirkernes gudstjenester. Vi ser frem til, at musikken til stadighed må tilføre gudstjenesterne nye facetter, farver og engagement.

 

  Visionsgruppe vedr. kirkemusikken i Måbjerg og Ellebæk Kirker den 24.juni 2014

  Det sker
  26.9.21
  Taizé gudstjeneste i Ellebæk Kirke
  Se mere her
  29.9.21
  Café i Ellebæk Kirke
  Se mere her
  1.10.21
  Åben café i Måbjerg Kirkehus
  Se mere her
  4.10.21
  Platformen i Ellebæk Kirke
  Se mere her