Indhold
Billedgalleri
Nyheder
Sognehøjskole i Ellebæk Kirke
Mandag d. 5. oktober kl. 10.00. Anna Dinesen, Struer, fortæller om Tove Ditlevsens......
Musikgudstjeneste i Ellebæk Kirke
Søndag den 27. september 10.30 En stemningsfuld helhedsoplevelse af kormusik,......
Efterårskoncert i Ellebæk Kirke
Tirsdag d. 29. september kl. 19.30. Samspil og solospil med musik af...
Velkommen til café i Ellebæk Kirke
Onsdag d. 30. september kl. 14.45. Sangeftermiddag v/ tidligere provst Asger......

Vielse


Ved vielse i Måbjerg eller Ellebæk Kirke rettes henvendelse til kirkekontoret med henblik på reservering af kirken.

Inden vielsen skal man aflevere en prøvelsesattest til kirkekontoret. En prøvelsesattest ansøger man bopælskommunen om digitalt ved at indsende en ægteskabserklæring via www.borger.dk. Kommunen sender herefter prøvelsesattesten til parret som bevis på, at parterne opfylder samfundets betingelser for indgåelse af ægteskab. Prøvelsesattesten afleveres på kirkekontoret, når den er modtaget fra borgmesterkontoret. Den må på vielsestidspunktet ikke må være over 4 måneder gammel.

Ved vielsessamtalen gennemgår præsten ritualet, og parret og præsten finder sammen salmerne til vielsen.

Et borgerligt indgået ægteskab kan senere blive velsignet af en præst ved en højtidelighed i kirken. Der træffes aftale om tid og sted med kirkekontoret.

Navneændring ved vielse
I udgangspunktet beholder man sit navn når man bliver gift. Hvis man ønsker at skifte navn i forbindelse med vielsen så man som par får samme mellemnavn og/eller efternavn, skal man søge om navneændring. Det gør man ved at ansøge om "Navneændring på bryllupsdagen" via www.borger.dk

Det sker
25.9.20
Åben café i Måbjerg Kirkehus
Se mere her