Indhold
Billedgalleri
Nyheder
Velkommen til Taizé-gudstjeneste i Ellebæk Kirke
Søndag d. 26. september 17.00 Taize er navnet på et fælleskirkeligt center i......
Julekoncert i Ellebæk Kirke
Mandag d. 6. december kl. 19.30. Katrine Muff Enevoldsen & Johannes Langkilde......

Vielse


Ved vielse i Måbjerg eller Ellebæk Kirke rettes henvendelse til kirkekontoret med henblik på reservering af kirken.

Inden vielsen skal man aflevere en prøvelsesattest til kirkekontoret. En prøvelsesattest ansøger man bopælskommunen om digitalt ved at indsende en ægteskabserklæring via www.borger.dk. Kommunen sender herefter prøvelsesattesten til parret som bevis på, at parterne opfylder samfundets betingelser for indgåelse af ægteskab. Prøvelsesattesten afleveres på kirkekontoret, når den er modtaget fra borgmesterkontoret. Den må på vielsestidspunktet ikke må være over 4 måneder gammel.

Ved vielsessamtalen gennemgår præsten ritualet, og parret og præsten finder sammen salmerne til vielsen.

Et borgerligt indgået ægteskab kan senere blive velsignet af en præst ved en højtidelighed i kirken. Der træffes aftale om tid og sted med kirkekontoret.

Navneændring ved vielse
I udgangspunktet beholder man sit navn når man bliver gift. Hvis man ønsker at skifte navn i forbindelse med vielsen så man som par får samme mellemnavn og/eller efternavn, skal man søge om navneændring. Det gør man ved at ansøge om "Navneændring på bryllupsdagen" via www.borger.dk

Det sker
26.9.21
Taizé gudstjeneste i Ellebæk Kirke
Se mere her
29.9.21
Café i Ellebæk Kirke
Se mere her
1.10.21
Åben café i Måbjerg Kirkehus
Se mere her
4.10.21
Platformen i Ellebæk Kirke
Se mere her