Indhold
Billedgalleri
Nyheder
Gud og Godnat
Se bønnetræet og nogle af bønnerne her
Kirken er åben
Vi samler ind digitalt til verdens fattigste den 14. marts
Vær med, når en digital udgave af Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling løber......
Januar og februar i Måbjerg og Ellebæk Sogne
Januar og februar er også spændende måneder i Måbjerg og Ellebæk sogne....

Vielse


Ved vielse i Måbjerg eller Ellebæk Kirke rettes henvendelse til kirkekontoret med henblik på reservering af kirken.

Inden vielsen skal man aflevere en prøvelsesattest til kirkekontoret. En prøvelsesattest ansøger man bopælskommunen om digitalt ved at indsende en ægteskabserklæring via www.borger.dk. Kommunen sender herefter prøvelsesattesten til parret som bevis på, at parterne opfylder samfundets betingelser for indgåelse af ægteskab. Prøvelsesattesten afleveres på kirkekontoret, når den er modtaget fra borgmesterkontoret. Den må på vielsestidspunktet ikke må være over 4 måneder gammel.

Ved vielsessamtalen gennemgår præsten ritualet, og parret og præsten finder sammen salmerne til vielsen.

Et borgerligt indgået ægteskab kan senere blive velsignet af en præst ved en højtidelighed i kirken. Der træffes aftale om tid og sted med kirkekontoret.

Navneændring ved vielse
I udgangspunktet beholder man sit navn når man bliver gift. Hvis man ønsker at skifte navn i forbindelse med vielsen så man som par får samme mellemnavn og/eller efternavn, skal man søge om navneændring. Det gør man ved at ansøge om "Navneændring på bryllupsdagen" via www.borger.dk

Det sker
24.2.21
Café i Ellebæk Kirke
AFLYST
Se mere her