Indhold
Billedgalleri
Nyheder
Videogudstjenester i påsken fra Måbjerg og Ellebæk Kirke
Palmesøndag.Videogudstjeneste fra Måbjerg Kirke -...
Coronatiltag i Måbjerg og Ellebæk Kirker
I Måbjerg og Ellebæk kirker er vi kede af, at vi skal holde lukket, men vi følger......

Vielse


Ved vielse i Måbjerg eller Ellebæk Kirke rettes henvendelse til kirkekontoret med henblik på reservering af kirken.

Inden vielsen skal man aflevere en prøvelsesattest til kirkekontoret. En prøvelsesattest ansøger man bopælskommunen om digitalt ved at indsende en ægteskabserklæring via www.borger.dk. Kommunen sender herefter prøvelsesattesten til parret som bevis på, at parterne opfylder samfundets betingelser for indgåelse af ægteskab. Prøvelsesattesten afleveres på kirkekontoret, når den er modtaget fra borgmesterkontoret. Den må på vielsestidspunktet ikke må være over 4 måneder gammel.

Ved vielsessamtalen gennemgår præsten ritualet, og parret og præsten finder sammen salmerne til vielsen.

Et borgerligt indgået ægteskab kan senere blive velsignet af en præst ved en højtidelighed i kirken. Der træffes aftale om tid og sted med kirkekontoret.

Navneændring ved vielse
I udgangspunktet beholder man sit navn når man bliver gift. Hvis man ønsker at skifte navn i forbindelse med vielsen så man som par får samme mellemnavn og/eller efternavn, skal man søge om navneændring. Det gør man ved at ansøge om "Navneændring på bryllupsdagen" via www.borger.dk

Det sker
14.4.20
Nyt hold babysalmesang starter
Se mere og tilmeld dig her
15.4.20
Café i Ellebæk Kirke
Se mere her
16.4.20
Være-sammen-aften i Måbjerg Kirkehus
Se mere her
16.4.20
Danmission
Møde hos Henny og Jens Kristian Noe,
Særkærparken 99