Indhold
Billedgalleri
Nyheder
Velkommen til Taizé-gudstjeneste i Ellebæk Kirke
Søndag d. 26. september 17.00 Taize er navnet på et fælleskirkeligt center i......
Julekoncert i Ellebæk Kirke
Mandag d. 6. december kl. 19.30. Katrine Muff Enevoldsen & Johannes Langkilde......

Sorggrupper


Når vi har mistet en pårørende, kan der opstå en indre tomhed. Alt det, der før har givet mening, kan miste sin betydning.

Man kan opleve, at det er svært at gå ud og møde andre mennesker. Man kan fornemme, at andre synes, man må se at komme videre. Det kan også være svært at rumme de gode råd, andre gerne vil give. Man kan få en fornemmelse af, at de vil have det til at gå over.

Dog er det vigtigt at forstå, at sorg ikke er noget, der går over. Sorg er en kærlighed, vi ikke længere kan komme af med. Kærlighed og sorg går ikke over. Vi lever med den, vi går igennem den. Sorgen kan forandre sig med tiden og få en anden plads, men vi bærer den fortsat med os.

Vi reagerer meget forskelligt på sorg. Nogle bliver forskrækkede over deres egne reaktioner og spørger, om det er normalt. Nogle besøger gravstedet hver dag, andre sjældent og nogle aldrig. Nogle har det bedst med, at afdødes ting står urørt meget længe, andre vil med det samme have tingene ryddet væk.

Nogle taler højt med afdøde, fordi den døde stadig opleves nærværende, andre synes ikke, at de kan huske afdøde mere. Nogle drømmer tit, måske hver nat i årevis, levende om den, de har mistet. Andre drømmer aldrig om den afdøde. Det er alt sammen naturlige reaktioner.

Men når vi mister, kan det være en støtte at tale med mennesker, som har oplevet det samme som en selv. Det kan være mennesker, vi kender, eller det kan være i en sorggruppe.

En sorggruppe er et fortroligt rum, hvor du har mulighed for at få sat ord på og dele dine følelser, tanker og erfaringer med andre, der står i samme situation som dig selv.

Erfaringer med sorggrupper viser, at sorgen kan blive lettere at bære ved at dele den med andre ligestillede. Derudover kan samtaler, samvær og deltagelse i aktiviteter, styrke dit netværk.

Sorggrupper
MENIGHEDSPLEJERNE i Holstebro, Nørreland, Måbjerg og Ellebæk sogne har i samarbejde med Frivilligcenter Holstebro, Kultur & Frivillighuset et tilbud om sorggrupper.

Sorggrupperne er et tilbud til efterladte, der har mistet en nær pårørende.

Grupperne vejledes af erfarne frivillige, som er kvalificerede til opgaven. Det er ikke tale om terapeutisk behandling, men om HJÆLP TIL SELVHJÆLP.

Et gratis tilbud om samvær med ligestillede.

Grupperne mødes 2-3 timer, hver anden mandag i Ellebæk Kirkes lokaler, Beethovensvej 22 – nogle i dagtimerne andre om aftenen.

Hent flere oplysninger om deltagelse hos:

Sorggruppeleder Vagn Ove Høgild
tlf. 9794 1049; voh@youmail.dk

eller
Sorggruppeleder Karen-Ingeborg Jacobsen
tlf. 9742 2949; kija@km.dk

Det sker
26.9.21
Taizé gudstjeneste i Ellebæk Kirke
Se mere her
29.9.21
Café i Ellebæk Kirke
Se mere her
1.10.21
Åben café i Måbjerg Kirkehus
Se mere her
4.10.21
Platformen i Ellebæk Kirke
Se mere her