Indhold
Billedgalleri
Måbjerg Kirke
Stemningsbilleder efterår/vinter

Sogneeftermiddage


Onsdag d. 9. januar kl. 14.45

Hellig Tre Kongers fest
En ceremoniel eftermiddag med provst emeritus
Asger Grove

Onsdag d. 6. feb. kl. 14.45

v/Hans Jørgen Niewald, leder af institutionen Skovvand
"Skovvang gennem tiderne"
Et historisk rids
Hvorfor Skovvang
Hvordan Skovvang
Det sker
21.12.18
Åben cafe i Måbjerg Kirkehus
28.12.18
Åben cafe i Måbjerg Kirkehus
4.1.19
Åben cafe i Måbjerg Kirkehus
6.1.19
Søndagskaffe i Ellebæk Kirke