Indhold
Billedgalleri
Nyheder
Velkommen til Taizé-gudstjeneste i Ellebæk Kirke
Søndag d. 26. september 17.00 Taize er navnet på et fælleskirkeligt center i......
Julekoncert i Ellebæk Kirke
Mandag d. 6. december kl. 19.30. Katrine Muff Enevoldsen & Johannes Langkilde......

Om Måbjerg Kirke


Velkommen i Måbjerg Kirke

Du er altid velkommen i Måbjerg Kirke. Kirken er åben mandag - torsdag fra 9-16 og fredag fra 9-12 (ring evt. på tlf. 9741 4103 for at træffe graveren). Du må gerne bruge kirkerummet til en stille, personlig andagt. Du behøver ikke at spørge nogen herom. Du er også altid velkommen på kirkegården, hvor graver Hans Jørgen Lunde Lauridsen og hans assistenter har deres daglige arbejde. Hans Jørgen kan bl.a. rådgive om pyntning af kirken til bryllupper og om udtagelse af gravsteder, hvis du f.eks. ønsker at oprette et familiegravsted på Måbjerg kirkegård. Måbjerg Kirke har siden 2003 tilknyttet præstebolig, og præsteboligens kontor ligger vest for kirken ved parkeringspladsens sydvestligste hjørne. Sognepræst Martin Boje Christensen træffes bedst mandag-torsdag fra kl. 12 til 13.

Der er nogle informationer og sognebladet i Måbjerg Kirkes våbenhus, som du gerne må tage et eksemplar af. Her findes også billedbibler og legetøj mv., som kan bruges til børn, der er med forældre i kirke, f.eks. til barnedåb.

Grundigere information om aktiviteter i Måbjerg Kirke kan foruden på denne hjemmeside også fås i forhallen i Ellebæk Kirke.

Måbjerg Kirkes historie

Måbjerg Kirke er bygget i granitkvadre nogen tid før Holstebro bys anerkendelse som købstad, hvilket skete i 1274. Måbjerg Kirke er altså formentlig bygget i første halvdel af 1200-tallet.

Omkring år 1500 blev kirkeskibet forlænget med ca. 4,5 meter mod vest, og i årene derefter kom der våbenhus på kirkens nordside. Kirkens tårn er bygget i samme periode. Oprindelig var der to indgange til kirken: Mændenes indgang i kirkens sydside, kvindernes i nordsiden. I dag benyttes mændenes dør kun som adgang til kirkens kælder.

Måbjerg Kirke har i mange år fungeret som anneks-kirke til Holstebro Kirke, det vil sige, at præsterne fra Holstebro Kirke har haft forpligtelse til at betjene Måbjerg Sogn. Først i 1974 fik Måbjerg Sogn sin egen sognepræst, Eskil Agger, og udskiltes da som selvstændigt pastorat.

Tårnet set fra nordøst. Tårnet rummer en slank kirkeklokke uden inskriptioner. Klokken stammer formentlig fra 1200-tallet. Tårnets mure belastes af klokkeringningen og støttes af jernspigre.

Indtil 1978 havde Måbjerg kirke et gammelt pulpitur-orgel på en balkon under loftet. Kirkens nuværende orgel er et velklingende Frobeniusorgel fra 1964, som tidligere har stået i Asmild kirke. Måbjerg kirkes orgel har 8 stemmer og betjenes af kirkens organist, Helle Bovbjerg Eiler.

Måbjerg Kirkes orgel:
Disposition:
Hovedværk C-g´´´
Pedal C-f’
Rørfløjte 8´
Subbas 16´
Spidsgamba 8´
Gedakt 8´
Transmission fra Subbas 16 ´
Principal 4´
Gedaktfløjte 4´
Oktav 2´
Scharf II
Kobling: Pedal + Manual

System: Mekanisk sløjfelade.
Bygget af: Frobenius 1964 til Asmild Kirke.
Flyttet til Måbjerg Kirke 1978

Prædikestolen stammer fra 1600-tallet. Den er udført i renæssancestil og udsmykket med udskårne beslagornamenter, koblede prydbæltesøjler og arkadefelter. Prædikestolen har tidligere haft en anden udformning og en anden placering i kirken. Ved restaureringen i 1996 har maleren Bodil Kaalund tilføjet bibelske motiver til prædikestolen og vignetter til stolestaderne. Her ses en illustration af den gammeltestamentlige Kristus-profeti: “Men der skyder en kvist af Isajs stub, et skud gror frem af hans rod”.
Altertavlen stammer fra 1600-tallet og har på et tidspunkt været prydet af det maleri, som nu hænger på kirkens nordvæg: Otto Baches Kristus på korset. Alterskranken er fra 1700-tallet og to våbenskjolde, der tilhører slægterne Jermiin og Povlson, minder om en tid, da Måbjerg kirke var i privat eje.
Kirkeskibet, ophængt i loftet, er fra 1940´erne, og den smukke korbue (eller triumfbue) i granitsten er fra 1200-tallet, hvilket formentlig også gælder kirkens døbefont i granit, som er så rummelig, at et barn kunne nedsænkes i vandet.
Det sker
26.9.21
Taizé gudstjeneste i Ellebæk Kirke
Se mere her
29.9.21
Café i Ellebæk Kirke
Se mere her
1.10.21
Åben café i Måbjerg Kirkehus
Se mere her
4.10.21
Platformen i Ellebæk Kirke
Se mere her