Indhold
Billedgalleri
Nyheder
5.6.19
Sommerafslutning i cafeen
Kom og vær med til sommerafslutning.Se mere her:

Mini-konfirmander


Måbjerg og Ellebæk Sogne tilbyder mini-konfirmandundervisning til alle elever i 3. kl. på Nørre Boulevard Skolen og Vestbyen Friskole

Hvor og hvornår?

Undervisningen som varer 1½ time, foregår over 12 gange i Ellebæk Kirkes lokaler. 

Nyt hold starter i uge 35 for elever på Nørre Boulevard Skolen og uge 4 i 2020 for elever på Vestbyen Friskole - nærmere invitation følger.

Tilmeld dig her:

Hvad er minikonfirmand?

Minikonfirmand er et tilbud fra Folkekirken i Danmark. Det er et undervisningstilbud til 3. klasserne om, hvad den tro og kirke vi tilhører handler om. Kirken er også børnenes - de har ret til at være der med deres spørgsmål, og på den måde få ord til at kunne forklare sig, og være bevidste om hvem de er, i et multietnisk samfund. 

Som undervisere tager vi børnene alvorligt. Vi sætter os ind i, hvordan vi bedst formidler kirke og kristendom, så det gøres anskueligt og nærværende for minikonfirmanderne ud fra deres erfaringshorisont. Vi gør meget ud af møde dem med et velovervejet program for de enkelte gange. 

Vi er os bevidste om ansvaret for de tilmeldte børn – og vil i den forbindelse gerne understrege: Det er frivilligt, om man vil gå til minikonfirmand – men tilmelder man sig, deltager man hver gang, i de 14 uger forløbet varer.

Er et barn forhindret, beder vi om, at det er forældrene, som melder afbud.

At gå til minikonfirmand indeholder også, at vi nogle enkelte gange, gerne vil involvere børnene i gudstjenester og arrangementer som særligt tilrettelægges for børnefamilier. Vi sender orientering om dette ud i god tid.

Hvad laver vi til minikonfirmand ?

• Vi opholder os i kirken, undersøger hvad vi ser, rører ved, kigger om bagved – så børnene bliver fortrolige med kirken, og det der foregår her.

• Vi snakker sammen om forskellige beretninger fra bibelen – og om det som optager børnene lige her og nu.

• Vi lytter til fortællinger - laver drama og leger.

• Vi arbejder med egne billeder og opgaver

• Vi får saft og - kage (som vi beder om, at forældrene på skift evt. vil bidrage med)

Der lægges vægt på at undervisningen foregår i en rolig, tryg og afslappet atmosfære.

Undervejs i forløbet tager vi fotos af børnene i forbindelse med forskellige aktiviteter - til brug for kirkens hjemmeside. Ønsker man som forældre ikke, der tages billeder af ens barn, bedes dette meddelt på tilmeldingen.

Tilmelding med barnets navn - klasse - valg af ugedag, og om I evt. kan medsende kage pr. email til: lhj@maabjergsogn.dk eller pr. tlf. til: 9741 4822

Vi glæder os meget til en ny sæson!

Venlig hilsen
Sognepræst Karen-Ingeborg Jacobsen
og Sognemedhjælper Lissy Hauge Jensen

Mini-konfirmander forår 2015
Det sker
19.6.19
Cafe i Ellebæk Kirke - sommerafslutning
21.6.19
Åben cafe i Måbjerg Kirkehus
24.6.19
Platformen i Ellebæk Kirke - Sommerafslutning
28.6.19
Åben cafe i Måbjerg Kirkehus