Billedgalleri
Nyheder
Sognehøjskole i Ellebæk Kirke
Mandag d. 5. oktober kl. 10.00. Anna Dinesen, Struer, fortæller om Tove Ditlevsens......
Musikgudstjeneste i Ellebæk Kirke
Søndag den 27. september 10.30 En stemningsfuld helhedsoplevelse af kormusik,......
Efterårskoncert i Ellebæk Kirke
Tirsdag d. 29. september kl. 19.30. Samspil og solospil med musik af...
Velkommen til café i Ellebæk Kirke
Onsdag d. 30. september kl. 14.45. Sangeftermiddag v/ tidligere provst Asger......

Menighedsrådsvalg 2020


Som det er alle bekendt, skal vi have valg til Menighedsrådet i efteråret 2020, og når dette læses, har der været afholdt Menigheds- & Orienteringsmøde den 18. August.
Som vi orienterede om på mødet, bliver det så et anderledes valg, idet der skal afholdes en formelig ”valgforsamling”, hvor de ny menighedsråd så vælges.

Valgforsamlingen afholdes tirsdag d. 15. september kl. 19.00 i Ellebæk Kirke

På mødet skal der (ved parallelle valg) vælges 5 og 7 medlemmer fra henh. Måbjerg og Ellebæk Sogn til det ny menighedsråd, der som tidligere besluttet er fælles for de to sogne.

Som noget nyt skal medlemmer og suppleanter vælges hver for sig, hvorved de kandidater, der ikke vælges, så selv må afgøre, om de vil opstille som suppleanter; ligeledes kan også andre opstille ved valget af suppleanter.

Hvis der ikke melder sig kandidater nok til de to fuldtallige menighedsråd, indkaldes til:
Suppleringsvalg d. 6. oktober kl. 19.00 – ligeledes i Ellebæk Kirke.

Hverken valget eller et evt. suppleringsvalg udelukker imidlertid, at der indgives en ”gammeldaws” kandidatliste; denne skal være påført stillere i et antal svarende til antallet af medlemmer, der skal vælges for pgdl. sogn, i.e. 5 henh. 7.

Herved udløses et ”klassisk” valg med flere lister, således som vi kender det fra kommunalvalg etc.
Valgforsamlingens valgte udgør én liste, men dog således at de her valgte kan ”udtræde af listen” og opstille på en indgivet liste.

Fristen for indgivelse af en sådan liste er d. 13. oktober kl. 19.00!
- og egentligt valg afholdes herefter:
d. 17. november – stadig i Ellebæk Kirke.

Der skal som flere gange nævnt vælges 12 medlemmer, så der plads til god repræsentation fra begge sogne; ligeledes skal der vælges et rimeligt antal suppleanter, så rådet holdes fuldtalligt i de fire år.

Vel mødt !

Det sker
25.9.20
Åben café i Måbjerg Kirkehus
Se mere her