Billedgalleri
Nyheder
Fokus på parforholdet
I september afholdes der igen et PREP kursus arrangeret af menighedsplejerne......

Menighedsrådsvalg 2020


Som det nok er de fleste bekendt, skal vi have valg til Menighedsrådet i 2020, og i modsætning til 2016 er der nu kun eet menighedsråd - ikke to som før sammenlægningen.

Uafhængigt af sammenlægningen er der kommet den ændring fra Kirkeministeriets side, at det tidligere kombinerede orienterings- og opstillingsmøde bliver delt i to, således at der kommer et menigheds- og orienteringsmøde i foråret og så et egentligt valgmøde i efteråret.

Det nye ligger i, at der skal foregå et egentligt valg på sidstnævnte møde, men sådan at der stadig kan indgives en liste, således at der udløses et ”klassisk” valg med flere lister, som vi kender det fra kommunalvalg etc.

Vi har i skrivende stund endnu ikke de endelige regler fra ministeriet, men datoerne for de nævnte møder er meldt ud: 

Orienteringsmøde             18. aug. kl. 19.00

Valgmødet                         15. sep. kl. 19.00

Møderne afholdes i Ellebæk Kirke 

Man bedes sætte kryds i kalenderen ved de to datoer, da det er vigtigt, at det kommende menigheds-råd får en bred opbakning.

Der skal vælges 12 medlemmer, så der plads til god repræsentation fra begge sogne; ligeledes skal der vælges et rimeligt antal suppleanter, så rådet holdes fuldtalligt i de fire år.

Vel mødt begge aftener!

Det sker
17.7.20
Åben café i Måbjerg Kirkehus
Se mere her
24.7.20
Åben café i Måbjerg Kirkehus
Se mere her
31.7.20
Åben café i Måbjerg Kirkehus
Se mere her
3.8.20
Platformen i Ellebæk Kirke