Indhold
Billedgalleri
Nyheder
Velkommen til Taizé-gudstjeneste i Ellebæk Kirke
Søndag d. 26. september 17.00 Taize er navnet på et fælleskirkeligt center i......
Julekoncert i Ellebæk Kirke
Mandag d. 6. december kl. 19.30. Katrine Muff Enevoldsen & Johannes Langkilde......

Måbjerg og Ellebæk Sognes Menighedspleje


Hvad er Menighedspleje?

Menighedsplejen er en lokal frivillig organisation, som ud fra Folkekirken arbejder med diakonalt arbejde blandt svagt stillede grupper. ”Diakonalt” betyder kirkeligt forankret omsorgsarbejde af praktisk og åndelig karakter.

I bibelen hører vi f.eks. om, hvordan de første menigheder indsatte syv forstandere/diakoner til at tage sig af de fattige. Diakoni/omsorg er en vigtig del af menighedslivet og kirkens opgave i verden.

Samvirkende Menighedsplejer er en dansk kirkelig organisation, som i mere end 100 år har set det som sit formål, at udvikle det diakonale arbejde i Folkekirkens sogne. I dag findes der en lokal menighedspleje i Holstebro Sogn, i Nørrelands Sogn og i Måbjerg og Ellebæk Sogne, og der er et godt samarbejde mellem de tre grupper af frivillige, bl.a. omkring besøgstjeneste og andre projekter.
Lokalt er sognepræst Erik Ladegaard, Holstebro Sogn, medlem i landsbestyrelsen i Samvirkende Menighedsplejer i Valby. Menighedsplejen i de tre sogne i Holstebro er således repræsenteret, hvor beslutninger drøftes og tages.

Der holdes én gang årligt et fælles møde, hvor bestyrelserne fra Måbjerg/Ellebæk, Holstebro og Nørrelands Sogne inviteres. Der udveksles idéer og orienteringer.

Se referat fra mødet her:

Aktiviteterne i Måbjerg og Ellebæk Sognes Menighedspleje tilrettelægges af en bestyrelse, som vælges på det årlige årsmøde. Randi Møller er ansat nogle timer om ugen i Måbjerg og Ellebæk Sognes Menighedspleje, bl.a. for at tage hånd om besøgstjenesten og koordinere andre aktiviteter, der sker i menighedsplejens regi.


Find kontaktoplysninger på menighedsplejens bestyrelse mm. her.

Feriehjælp

Menighedsplejen har siden 2011 sendt en række familier og ledsagefamilier på sommerferie i Jesperhus via støtte fra Arbejdsmarkedets Feriefond. Dette ferieprojekt sker i samarbejde med menighedsplejerne i Holstebro og Nørrelands Sogne og Samvirkende Menighedsplejers landskontor i Valby.

Læs mere om ferieprojektet, hvordan man søger etc. her.

Sorggrupper

I 2013 har de 3 menighedsplejer i Holstebro startet sorggrupper i samarbejde med Kultur og Frivillighuset. Det er et tilbud til voksne, der har mistet, og grupperne mødes i Ellebæk Kirke.

Formand for udvalget er Ove Arensbach, tlf. 2398 8901, e-mail: ovearensbach@gmail.com

Læs mere om sorggrupper her.

Kursus for par

Måbjerg og Ellebæk Sognes Menighedspleje er også aktiv deltager i fællesprojektet ”PREP”, som er et kommunikationskursus for par. Kurset afholdes hvert år i september, skiftevis i Holstebro, Nørreland og Ellebæk Kirke. 

Læs mere om PREP-kurser her.

Genbrugsbutikker

Måbjerg og Ellebæk Sognes Menighedspleje deltog i oprettelsen og er aktivt med i driften af ”Kirkens Genbrug”, Sønderlandsgade 15, Holstebro. I 2012 havde butikken en omsætning på godt 600.000 kr. Sognepræst Martin Boje Christensen er med i ledelsen. Ca. 75 frivillige er med i arbejdet. Butikken har fortsat brug for frivillige i mange forskellige funktioner, og arbejdet er præget af en glad og god stemning.

Læs mere om genbrugsbutikken her.

Besøgstjeneste

Ønsker du at få besøg eller kender du nogen, der gør?
Vil du være frivillig besøgsven?
Læs mere om besøgstjenesten her:

Bidrag til Menighedsplejen

Måbjerg og Ellebæk Sognes Menighedspleje kan støttes økonomisk ved indbetaling til reg.nr. 7600 kontonr. 1610054. 

Eller via mobilepay nr. 417777 (skriv MP i tekstfeltet)

I tvivlsspørgsmål kontakt kasserer Holger Staunstrup Jensen

Det sker
26.9.21
Taizé gudstjeneste i Ellebæk Kirke
Se mere her
29.9.21
Café i Ellebæk Kirke
Se mere her
1.10.21
Åben café i Måbjerg Kirkehus
Se mere her
4.10.21
Platformen i Ellebæk Kirke
Se mere her