Indhold
Billedgalleri
Nyheder
Tilbud om gratis sommerferie
„De andre kom på ferie, - det gjorde vi også…..“Folkekirkens...

Måbjerg - Ellebæk menighedsråd


 
 
Ønsker du at sende sikkert til menighedsrådet så kan du klikke på nedenstående link og du vil viderestilles til log-ind med nem-id, svaret vil du modtage i e-boks.
Formand
Finn Skougaard Ebenhecht
Ravelsvej 5
7500  Holstebro
Tlf. 87416918
Underskriftsbemyndiget. medlem af valgbestyrelsen, budgetudvalg og gudstjenesteudvalg
Næstformand og kasserer
Jens Kristian Haubro

Ulsøevej 8
7500 Holstebro
Tlf.: 9741 1008
E-mail: jkhaubro@gmail.com
Underskriftsbemyndiget medlem af valgbestyrelse, budgetudvalg, sognemedhjælperudvalg og kirkehusudvalg.
Kontaktperson
Jan Jensen Bech
Griegsvej 138
7500  Holstebro
Tlf.: 9740 3360
E-mail: janbech@privat.dk
Medlem af sognemedhjælperudvalg.
Kirkeværge Ellebæk Kirke
Finn Ruby Nielsen
Knud Aggersvej 29
7500  Holstebro
Tlf.: 4043 8007
E-mail: gfrn@mail.dk
Medlem af budgetudvalg.
Kirkeværge Måbjerg Kirke
Bjarne Lund Larsen
P. S. Krøyers Vej 31
7500 Holstebro
Tlf.: 3055 0867
E-mail: pskroyer@hotmail.com
Medlem af budgetudvalg og præstegårdsudvalg.
Hanne Nørby
Birkelunden 14
7500 Holstebro
Tlf.: 4011 1222
E-mail: noerby@webspeed.dk
Medlem af kirkegårdsudvalg, gudstjenesteudvalg og aktivitetsudvalg.
Anne-Birgitte Liv Pedersen
Griegsvej 26
7500  Holstebro
Tlf.: 2281 8656
Medlem af præstegårdsudvalg og PR-udvalg.
Inger Kristiane Rosenlund Østerby
Webersvej 31
7500  Holstebro
Tlf.: 6176 8550
Medlem af valgbestyrelse, kirkegårdsudvalg, sognemedhjælperudvalg og aktivitetsudvalg.
Solveig Bergkvist Hansen
Griegsvej 152
7500  Holstebro
Tlf. 3055 0337
Medlem af kirkegårdsudvalg og PR-udvalg.

Michael Munck-Pedersen
Måbjerg Skolevej 20
7500 Holstebro
Tlf.: 4087 5016
E-mail: michael@blikkenslager-friis.dk
Medlem af Præstegårdsudvalg og PR-udvalg.
Finn Boel-Pedersen
Carl Nielsens Vej 18
7500 Holstebro
Tlf.: 2916 1729
finnboel@privat.dk
Medlem af præstegårdsudvalg og aktivitetsudvalg.
Esther Krogh Pedersen
Anna Anchers Vej 135
7500 Holstebro
Tlf.: 2466 2406
E-mail: esther@pc.dk
Medlem af kirkegårdsudvalg, sognemedhjælperudvalg, kirkehusudvalg og aktivitetsudvalg.
Sekretær for menighedsrådet
Tina Abildtrup Nørgaard
Kordegn
tan@km.dk
Bygningssagkyndig (ikke medlem)
Arkitekt Niels Chr. Andersen

Tjørnevej 42
7500  Holstebro
Tlf.: 9741 1533
Det sker
13.4.21
Babysalmesang i Ellebæk Kirke
Se mere her
14.4.21
Café i Ellebæk Kirke
AFLYST
Se mere her
16.4.21
Åben café i Måbjerg Kirkehus
AFLYST
Se mere her
19.4.21
Platformen i Ellebæk Kirke
AFLYST
Se mere her