Indhold
Billedgalleri
Måbjerg Kirke
Stemningsbilleder efterår/vinter

Måbjerg - Ellebæk menighedsråd


Formand
Finn Skougaard Ebenhecht
Ravelsvej 5
7500  Holstebro
Tlf. 87416918
Underskriftsbemyndiget. medlem af valgbestyrelsen, budgetudvalg, præstegårdsudvalg og gudstjenesteudvalg
Næstformand 
Jens Kristian Haubro
Ulsøevej 8
7500 Holstebro
Tlf.: 9741 1008
E-mail: jkhaubro@gmail.com
Medlem af valgbestyrelse, sognemedhjælperudvalg og kirkehusudvalg.
Kasserer
Anker Bech Jørgensen
Leharsvej 26
7500  Holstebro
Tlf.: 9742 0615
E-mail: ankerbech@hotmail.com
Underskriftsbemyndigede, medlem af budgetudvalg, kirkegårdsudvalg
Kontaktperson
Hanne Nørby
Birkelunden 14
7500 Holstebro
Tlf.: 4011 1222
E-mail: noerby@webspeed.dk
Medlem af kirkegårdsudvalg, sognemedhjælperudvalg.
Kirkeværge Måbjerg Kirke 
Jens Peter Primdahl
Holger Drachmanns Vej 36 
7500 Holstebro
Tlf.: 2089 7284
E-mail: primdahljp@gmail.com 
Medlem af budgetudvalg og aktivitetsudvalg.
Kirkeværge Ellebæk Kirke
Finn Ruby Nielsen
Knud Aggersvej 29
7500  Holstebro
Tlf.: 4043 8007
E-mail: gfrn@mail.dk
Medlem af budgetudvalg
Anne-Birgitte Liv Pedersen
Griegsvej 26
7500  Holstebro
Tlf.: 2281 8656
Medlem af præstegårdsudvalg, PR-udvalg og aktivitetsudvalg
Gerda Byskov Kjær
P. O. Pedersens Vej 46
7500 Holstebro
Tlf.: 9742 4738
E-mail: gerda@husted.dk
Medlem af præstegårdsudvalg, PR-udvalg.
Inger Østergaard Holm
Niels Bohrs Vej 12
7500  Holstebro
Tlf.: 9740 3131
Medlem af kirkegårdsudvalg og kirkehusudvalg
Jan Jensen Bech
Griegsvej 138
7500  Holstebro
Tlf.: 9740 3360
Jens Ove Møller
Haydnsvej 55
7500  Holstebro
Tlf.: 9741 2112
Medlem af gudstjenesteudvalg
Inger Kristiane Rosenlund Østerby
Webersvej 31
7500  Holstebro
Tlf.: 6176 8550
Medlem af valgbestyrelse, PR-udvalg, sognemedhjælperudvalg og aktivitetsudvalg
Villy Hankelbjerg Mortensen
P. S. Krøyers Vej 35
7500 Holstebro
Tlf.: 6060 4645
E-mail: vhmpsk35@gmail.com
Medlem af valgbestyrelse, præstegårdsudvalg.
Bygningssagkyndig (ikke medlem)
Arkitekt Niels Chr. Andersen
Tjørnevej 42
7500  Holstebro
Tlf.: 9741 1533
Det sker
21.12.18
Åben cafe i Måbjerg Kirkehus
28.12.18
Åben cafe i Måbjerg Kirkehus
4.1.19
Åben cafe i Måbjerg Kirkehus
6.1.19
Søndagskaffe i Ellebæk Kirke