Indhold
Billedgalleri
Nyheder
Gud og Godnat
Gudstjeneste fra Måbjerg Kirke
Søndag d. 24. januar ved Martin Boje Christensen. Sidste...
Januar og februar i Måbjerg og Ellebæk Sogne
Januar og februar er også spændende måneder i Måbjerg og Ellebæk sogne....

Legestue


Da dagpleje og vuggestue pga. Coronareglerne ikke har mulighed for at komme og deltage Måbjerg og Ellebæk kirkers Legestue – har vi midlertidigt lukket ned for denne aktivitet.

Men måske er der andre hjemmeværende børnefamilier, som  har lyst og mulighed for at være med. Hvis vi kan blive en lille flok af børn ifølge med en voksen, laver vi meget gerne Legestue for jer.

Giv mig en tilbagemelding/tilmelding hvis du kan få det passet ind i familiens program: lhj@maabjergsogn.dk  

Aktiviteterne tilrettelægges så Folkekirkens sikkerhedsregler i forhold til Corona overholdes.

Hver torsdag kl. 9.45 - 10.30 - dog undtaget i skolernes ferie.
 

Ellebæk Kirkes musikalske legestue er et tilbud til børn fra 10 mdr til 2 år, der sammen med en voksen deltager i sange og rytmiske aktiviteter, med instrumenter tilpasset aldersgruppen. Her lærer vi om - og leger med - helt basale rytmer. Vi  synger, danser, trommer og leger vi os gennem et repertoire af nye og gamle børnesange og -salmer. Legestuen kan ses som en forlængelse af babysalmesang.

 

Bagefter er der samvær med kaffe og boller. Pris 15 kr. pr. voksen incl. barn / børn. Ingen forhåndstilmelding - mød bare op.

 

For nærmere oplysning kontakt sognemedhjælper Lissy Hauge Jensen,
tlf.: 9741 4822, e-mail: lhj@maabjergsogn.dk

Det sker
27.1.21
Café i Ellebæk Kirke
AFLYST
Se mere her
27.1.21
Fokusaften i Ellebæk Kirke
AFLYST
Se mere her