Billedgalleri
Måbjerg Kirke
Stemningsbilleder efterår/vinter

Ledige stillinger


Organist søges til Måbjerg og Ellebæk Kirker

Vores organist har valgt at søge nye udfordringer. Derfor søger Måbjerg og Ellebæk Sogne, Holstebro Provsti, en organist til en stilling på 37 timer/uge til ansættelse 1. december 2018 eller snarest muligt. Hovedopgaven er centreret omkring Ellebæk Kirke.

Opgaverne består i at
 • spille til gudstjenester, kirkelige handlinger og møder
 • videreføre og udbygge kirkens store korarbejde i et kreativt samspil med menighedsråd og kirkens medarbejdere
 • arrangere kirkekoncerter sammen med menighedsrådet

 • medvirke ved konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning

 • spille til plejehjemsgudstjenester

 • indgå i afløsningsordning med anden organist i sognene

  Vi ønsker en erfaren organist, som

 • har sans for liturgi og lader musikken understøtte kirkens forkyndelse, liturgi og menighedssang ved gudstjenester, kirkelige handlinger og andre aktiviteter

 • mestrer både den klassiske og rytmiske musikgenre

 • har gode erfaringer med korarbejde

 • er åben, imødekommende, kreativ og initiativrig og bidrager aktivt til samarbejdet i sognet

 • med begejstring og engagement vil drive og videreudvikle det musikalske liv i sognet i samarbejde med kolleger og menighedsråd

 • har indsigt i og forståelse for kirkens liv og vækst og bidrage med loyalitet og engagement

     

     Vi tilbyder
 • et godt orgel bygget af Marcussen og Søn fra 1981, 20 stemmer, 2 manualer og pedal
 • et sogn med et aktivt og levende kirkeliv
 • gode kolleger og et engageret menighedsråd
 • en spændende stilling med udviklingsmuligheder

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministreriet og CO10- Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministreriet, CO10 - Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 273.388,51 kr. - 399.567,25 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 280.398,14 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.072,76 kr. (nutidskroner). Aftalen om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 305.116,38 kr. - 371.790,79 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 39.257,37 kr. - 60.971,93kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæget ydes efter ancienitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 294.418,48 kr. årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 308.437,74 kr. årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet.

Rådighedstillægget udgør årligt 29.844,16 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker.


Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Der er tre måneders prøvetid og der indhentes børneattest i forbindelse med ansættelsen.

Nærmere oplysninger om stillingen fås hos kontaktperson Jan Jensen Bech, tlf 27 32 91 15, mail janbech@privat.dk

Ansøgning med relevante bilag skal være Kirkekontoret, Ellebæk Kirke, Beethovensvej 22, 7500 Holstebro, i hænde senest den 30. september 2018. Ansøgningen kan også sendes pr. mail til: 9206fortrolig@sogn.dk

Der henvises til kirkens hjemmeside www.maabjerg-ellebaek-kirker.dk for nærmere information om orgelet, kirken og menigheden - herunder kirkens visioner.
Det sker
21.12.18
Åben cafe i Måbjerg Kirkehus
28.12.18
Åben cafe i Måbjerg Kirkehus
4.1.19
Åben cafe i Måbjerg Kirkehus
6.1.19
Søndagskaffe i Ellebæk Kirke