Indhold
Billedgalleri
Nyheder
21.3.19
Søndagskaffe i Ellebæk Kirke
Søndagskaffe i Ellebæk Kirke d. 7. april kl. 14.30 -16.00. Se mere her:
21.3.19
Sogneeftermiddag i Ellebæk Kirke
Onsdag d. 3. april kl. 14.45 sogneeftermiddag i Ellebæk Kirke.Se mere her:
21.3.19
Skærtorsdag i Ellebæk Kirke
Velkommen til en stemningsfuld gudstjeneste...

Kirkeliv


Via menuen til venstre kan du finde oplysninger om alle de forskellige aktiviteter, der foregår i Måbjerg og Ellebæk Kirker.
Kirken har fået sin egen facebook-side !!!
Af de kommende uges arrangementer vil vi gerne fremhæve er:


Årsmøde i Ellebæk Kirkes Ungdomscenter

ÅRSMØDE

I Ellebæk Kirkes Ungdomscenter, Beethovensvej 20.

Man. d. 1. april 2019 kl. 19.30

 

Dagsorden:

1. Velkomst.

2. Valg af dirigent

3. Formandens beretning

4. Fremlæggelse af regnskab

5. Behandling af indkomne forslag. Forslag der ønskes behandlet på årsmødet skal        være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før årsmødet

6. Valg til bestyrelsen.

     På valg er:

     Henrik Sørensen, ønsker genvalg.

     Claus Jensen, ønsker genvalg.

     Bjarne Olesen, ønsker genvalg

7. Eventuelt.

8. Kaffe.

Skærtorsdagsgudstjeneste d. 18. april kl. 17.00

Stemningsfuld gudstjeneste i Ellebæk Kirke med sang og bøn og tekstlæsninger. Derefter Skærtorsdagsmiddag med flere i retter i menighedssalen efter jødisk forbillede.
Pris: 100 kr.
Tilmelding senest 11. april til kirkekontoret tlf. 9741 4590 eller på ellebaek.sogn@km.dk

Filmaften Tirsdag d. 23. april kl. 19.00

Vi ser Carl Th. Dreyers mesterværk "Ordet" baseret på Kaj Munks skuespil. Filmen varer ca. 2 timer og vil bagefter have lejlighed til at drøfte filmens finesser og dens budskab.
Kaffe 40 kr.

Rundstykker

Fremover vil der efter kl. 9.00 gudstjenesterne i både Måbjerg og Ellebæk Kirker være rundstykker istedet for kirkekaffe. Velkommen til dette.


 

Det sker
22.3.19
Åben cafe i Måbjerg Kirkehus