Indhold
Billedgalleri
Nyheder
1.1.00
Vi mindes dem, vi har mistet til Allehelgensgudstjeneste i Måbjerg og Ellebæk Kirker
Søndag d. 3. november Kl. 10.30 i Ellebæk Kirke Korindslag, musik, salmer og......
1.1.00
Café i Ellebæk Kirke
At rejse.....Uddrag af mit rejseliv v/ Bjarne Silkjær Pedersen Onsdag...

Fokusaften


Debataftner i Ellebæk Kirke

Hvor to og tre forsamles, er Gud også tilstede. Det synger vi om, det hører vi om, det beder vi om og det har vi fået lovning på i sakramenterne. Gudstjenesten er altså et mødested mellem Gud og mennesker. Et møde hvor – som Luther siger – Gud selv taler gennem sit hellig ord, og vi svarer ham gennem bøn og lovsang.

Kristne har til alle tider mødtes med det formål. Det er der ikke noget nyt i. Men måden vi fejrer gudstjeneste på – formen, sproget, musikken – har altid været i bevægelse. Liturgi er en levende og foranderlig størrelse. Alene på de 25 år, der er gået siden sidste nye gudstjenesteordning, er der sket meget i både samfund og kirke. Ny viden, nye behov, nye muligheder, nye udfordringer. Det medfører ændret praksis. Og vi må tage debatten: Hvordan bliver der plads og frihed til liturgisk udvikling med blik for den rige tradition søndagens gudstjeneste bygger på.  Hvordan fejrer vi bedst gudstjeneste? Hvordan bidrager vores tid til den levende gudstjenestetradition?  

 

Derfor nedsatte biskopperne i 2016 tre faggrupper til at undersøge og beskrive folkekirkens nuværende liturgiske situation og de spørgsmål, den rejser. Faggrupper, bestående af teologer, kirkemusikere og liturgikere, har undersøgt historien, diskuteret betydningen og gjort status for folkekirkens gudstjenesteliv i det nye årtusind i 3 rapporter, (Folkekirkens liturgi mellem frihed og fasthed, Gudstjeneste, dåb og nadver) som lige er udkommet. De skal danne grundlag for en bred debat blandt folkekirkens medlemmer om gudstjenestelivets fremtid.

 

Denne debat vil vi også gerne sætter i gang og være en del af her ved Måbjerg og Ellebæk kirker og det gør vi ved to debataftner, hvor vi håber, at så mange vil komme og deltage.

Tirsdag d. 10. september kl. 19.30

GUD DET SKER I KIRKEN
v/ Valgmenighedspræst Margrethe Koch

Er nogle gudstjenester ”vigtigere” end andre? Hvorfor holder vi spaghetti-gudstjenester? Skal man have altergang hver søndag? Hvad synes vi om brug af skærme i gudstjenesten? Hvordan kan man føle sig velkommen i kirken – og er det vigtigt, eller kan det blive for hyggeligt? Fylder prædikenen for meget - eller for lidt? Hvordan har den fælles salmesang det hos os? Hvad skal ændres, og hvad skal bevares? Og ved vi egentlig, hvad er der regler for?

 

Margrethe Koch har været medlem af arbejdsgruppen vedrørende gudstjenesten.


Torsdag d. 14. november kl. 19.30

TAKE AWAY NADVER
v/Henning Thomsen

På baggrund af rapporten om vores sakramenter: dåb og nadver, vil han perspektivere, hvad et sakramente er; grundlaget i Det Nye Testamente, udformningen hos Luther og hvordan det kan tænkes i dag. Også hinsides de hurtige løsninger med drop in og take away.”

 

Henning Thomsen har været medlem af arbejdsgruppen vedrørende dåb og nadver.


 


Det sker
23.10.19
Cafe i Ellebæk Kirke